Bảng từ trắng cố định Hàn Quốc

MÃ SẢN PHẨM: BANG-TCD01

Mô tả: Mặt bảng có ô 5x5cm hoặc không, dùng bút lông hoặc gắn nam châm dễ dàng. Khung nhôm chắc chắn

Mục đích: Dùng trong văn phòng, phòng làm việc hoặc phòng học