Bảng từ xanh cố định

MÃ SẢN PHẨM: BANG-XCD01

Màu sắc: Mặt bảng từ màu xanh

Mô tả: Viết phấn, có thể gắn nam châm; bảng gắn cố định vào tường