Bàn ghế bán trú

Showing all 2 results

Cùng xu thế ăn bán trú ngày càng phát triển, các mẫu bàn ghế mới cũng ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Mẫu bàn ghế bán trú gồm 2 mặt bàn có thể mở ra, gấp vào. 2 mặt bàn được liên kết với nhau bằng 2 bản lề.

Khi học, hai mặt bàn gập vào tạo nên một mặt bàn như một bàn học bình thường. Tới trưa khi học sinh đến giờ nghỉ, mặt bàn có thể mở ra. Kích thước thành 2 mặt bàn đủ cho 2 học sinh nằm nghỉ trưa.

Mẫu bàn ghế này dùng trong trường học rất tiện dụng. Tạo một không gian đơn giản, thoải mái cho học sinh nghỉ trưa tạm thời. Ngày nay, với tình trạng cha mẹ cho trẻ ăn trưa tại trường ngày càng nhiều thì đây là mẫu bàn ghế đáng được sử dụng trong nhà trường