Tượng Bác KĐP-01

Mã sản phẩm: KĐP-01

Chất liệu: Thạch cao màu trắng

Mô tả: Được chế tạo từ thạch cao, mô phỏng bác Hồ; thường dùng ở các hội trường nơi đặt tượng bác