Tượng Bác KĐP-02

Mã sản phẩm: KĐP-02

Chất liệu: Thạch cao

Mô tả: Tượng thạch cao mô phỏng lại Bác Hồ; sơn màu đồng; thường đặt ở các hội trường…